Politica GDPR

IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :

In nume personal, in calitate de Client/Partener, in relatia comerciala cu PRO XPERT CONSULTING S.R.L., in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor)

declar ca sunt de acord si consimt in mod liber si expres ca PRO XPERT CONSULTING S.R.L. poate prelucra datele mele personale in urmatoarele conditii :

IDENTIFICAREA OPERATORULUI :

PRO XPERT CONSULTING S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 55-57, punct de lucru str. Meteor nr. 53, ap.2,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj nr. J12/1813/2007, CUI RO 21580474

DATE PERSONALE PRELUCRATE :

-nume, prenume
-adresa de email
-telefon

MODALITATEA DE PRELUCRARE SI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE:

Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hartie si electronic

Temeiul si Scopul procesarii:
- in scopul initierii comunicarii cu Operatorul
- in scopul colectarii de informatii specifice pentru colaborarea cu clientul

DURATA PROCESaRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT:

Sunt de acord ca Operatorul sa colecteze si sa prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toata durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. Dupa aceasta perioada, il voi informa (in scris) pe Operator daca poate continua sa pastreze si sa prelucreze datele mele personale sau nu, cerandu-i sa actioneze in consecinta pozitiv (continuarea procesarii)/negativ (retragerea consimtamantului).

Retragerea consimtamantului: il voi notifica pe Operator daca voi decide retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor personale inainte de expirarea duratei mai sus mentionate.

Inteleg ca retragerea consimtamantului opereaza pentru viitor, de la data notificarii scrise adresate Operatorului si poate fi insotita de notificarea specifica de a fi uitat.

Daca voi omite sa informez pe Operator despre retragerea consimtamantului, sunt de acord ca Operatorul sa continue prelucrarea datelor mele personale pana la trimiterea informarii/notificarii.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarul datelor cu caracter personal este PRO XPERT CONSULTING S.R.L.:

- pentru stabilirea comunicarii dintre Operator si posibilul client
- pentru colectarea de informatii specifice pentru colaborarea cu clientul
- pentru informatii specifice privind domeniul de activitate al Operatorului

inteleg ca am dreptul sa imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fara consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, inteleg ca si in ipoteza in care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica aceasta optiune oricand ulterior, cu informarea corespunzatoare a Operatorului.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarul datelor cu caracter personal este PRO XPERT CONSULTING S.R.L.:

- pentru stabilirea comunicarii dintre Operator si posibilul client
- pentru informatii specifice privind domeniul de activitate al Operatorului

inteleg ca am dreptul sa imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fara consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, inteleg ca si in ipoteza in care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica aceasta optiune oricand ulterior, cu informarea corespunzatoare a Operatorului.

ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE:

Am fost informat de Operator ca am dreptul:

a) de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator;
b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;
c) de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimtamantul pentru prelucrari viitoare;
d) dreptul la portabilitatea datelor;
e) dreptul de a depune plangeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor Personale din Romania cu privire la procesarea datelor mele personale.

ALTE INFORMATII:

Informatii privind utilizarea cookie-urilor:

Siteul PRO XPERT CONSULTING nu foloseste cookie-uri


Confirm ca am citit cu atentie acest formular si am inteles ce date personale sunt prelucrate, in ce scopuri si catre cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, in special despre dreptul de retragere a consimtamantului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

Semnez acest formular in cunostinta de cauza despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016 si LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European.
Atest si confirm datele completate.